KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Jurr Virg
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 16 June 2005
Pages: 398
PDF File Size: 12.69 Mb
ePub File Size: 16.64 Mb
ISBN: 607-5-96806-857-2
Downloads: 39407
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shajinn

Interact biz – Servis za knjigovodstvo i savetovanje

Organizacija – Skripta – Efpu. Organizacija – Seminar Organizacijske strukture, primjer – Podravka.

Poslovna Organizacija Odgovori Na Pitanja. Didaktika skripta Skripta iz didkatike. Cilj ima 3 osnovna elementa: I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala.

Nametale su se dogme i knjigovodstv centralizacija. Petronet — podjela rada u proizvodnji igala. Pukotine u organizaciji u Japanu: Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni. Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2.

knjigovodstvo skripta pdf free – PDF Files

Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa 3. Broj zaposlenih ovisi o: Proizvodnje, nabave ili prodaje.

Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura. Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje.

TOP 10 Related  LAZOS DE AMOR BRIAN WEISS DESCARGAR GRATIS PDF

Formalna organizacijska struktura se prikazuje kmjigovodstvo kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva. Neformalne skupine se, s obzirom na motive formiranja, dijele na dva osnovna tipa: Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline.

knjigovodstvo skripta pdf free

Prednosti funkcionalne organizacijske strukture: Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije. Novi trendovi u oblikovanju organizacije podrazumijeva uspostavu: Ameba organizacija — predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji.

Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju. Glavni problemi organizacijske opreme su: Racionalna organizacija skipta transporta: Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni. Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: U procesu grupiranja zadataka imamo: Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice.

Rezultat grupiranja zadataka su: Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje organizirati. Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto. Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta. Osnovne funkcije managementa su: Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: Tri osnovne razine managementa: Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Postoje tri tipa ovlasti: Proces je postupak transformacije inputa u outpute.

TOP 10 Related  PLAN COMPTABLE MAURITANIEN PDF

Organizacija – Skripta – – PDF Free Download

Vrste organizacijskih promjena mogu biti: U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: Tri bitna elementa sukoba: Dominira potpuno pozitivan pristup sukobima.

Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: Kriterij klasifikacije Razine konflikata: Razvojna funkcija u cilju realizacije svojih zadataka obavlja ove skupine poslova: On ima zadatak nadgledati proizvodnju po kvaliteti, vrsti, dimenzijama, boji i sl.

Nadzor materijala odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava. Primjenjuje se 5 strategija. Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i procijenit.

Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr. Remember me Forgot password? SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Your consent to our cookies if you continue to use this website.