JAIN STAVAN LYRICS DOWNLOAD

The JainLyricsOfficial is a website where you will get lyrics of all Jain Stavans Stuti’s in English. JAIN STUTI (LYRICS) 1 Jain Stavan. June 11, prabhu muj kaaj sagada aap darshan yog thi. Mangal banyo din aaj maro aap prem prayog thi. HE UPKARI KRUPA VARASAO (LYRICS) Jain Stavan. June 12, ยท He upkari krupa varasavo. Siddhshila a mann tedaavo. Raah jovu hu. Raah jovu prabhu.

Author: Tarn Faujar
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 10 September 2013
Pages: 145
PDF File Size: 12.84 Mb
ePub File Size: 7.42 Mb
ISBN: 576-6-75837-764-4
Downloads: 96603
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doutaur

Toh e prabhuji shaant vichare, Govalno nahi vaank lagare. Thai sukhani tu Prabhu aave, Naiyya bhavjal paar lagaave. Ratnatrayi varadan mangu naath tuj charane nami.

JAIN STAVAN LYRICS

Sahune karu shashan rasi evi mado shakti mane. Kesar-chandan ti tilak lagau Ful-sungadhi charne chadahu Sona-rupa ti tari aangi sajau Heera-moti tara mukte madavu Taru pujan karvu.

jain stavan lyrics Naam tamaru leta-leta bhavsagar dada tari jaiye. Tara gunanuvad maa maa sharada pachi pade. Posted by Shikha Jain at 3: Na tej ho nayane parantu niravikar raho sada.

TOP 10 Related  DICTIONAR ROMAN SPANIOL EPUB

Jain Stavan Lyrics – Stavan Lyrics

Sign up here with your email. Jain stavan lyrics mara jeevan ma tuj bhakti ni rangat prabhu. Smaran tamaru karta-karta mukti ke raah dhagla bharye. Haiye raho na harsh kintu sad vichar raho sada. Rup lavanya taru ketlu rup sagaro pachaa pade. Chandkoshiyane te taari, Kidho ghano Upkar. Muj smaran ma he nath tuj paramopakar raho sada. Friday, January 3, Uncha Ambar thi.

Pachataap karta karta, Upanyu Kevalgyan. Muj bahaavnanano stot fasaki jaay na jo j prabhu.

Tann-Mann-Dhan Prabhuna Charno ma. Tran jagat nyochavar karu tari upar thatu mane. Swikar che tuj panth no jain stavan lyrics tahara vishwas thi. Muj raday na dhbakar ma taru ratan chali raho.

A mokshgaami bij baagadi jaayna jo j prabhu.

Sanklesh agan bujavati madajo abhivyakti mane. Stuti – Prabhu Darshan Sukh Sampada. Muj swas na kyara mahi rokyu prabhu tuj naam ne.

Har pal ane jain stavan lyrics kshan prahu tu nav nava rupo dhare. Hu kadi dubi jau to prabhu lyrkcs mane ugaar je. Chandkoshiyo Dashyo jyare, Doodhni dhara pagthi nikli.

TOP 10 Related  WATER POWER ENGINEERING BY DANDEKAR AND SHARMA PDF

Jain Stavan Lyrics

Muj shwas ne uchvas ma taru smaran chali raho. He nath yoga-kshem karaje sarvada moh paash thi. Mahavir Mahavir Gautam pukare, Aankhethi ashruni dhara jain stavan lyrics.

Araj Amaari Urma dharjo, Vandan vaaramvaar. Tuj smaran bhino vayaro muj aas pass vaho sada.

Che satva maaru pangadu aadhar ek jag mit no. Kshama Aapine te Jivone, Jain stavan lyrics didho Sansaar. Posted by Shikha Jain at 2: Hu kadi bhuli jau to prabhu tu mane sambha je.